Anasayfa » Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Teleconn, kullanıcının uygulamayı işbu gizlilik politikalarına veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, kullanıcı ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Teleconn, gizlilik prensiplerinde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir.
Teleconn, gizli bilgileri hizmetlerimizi sunma, pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçme, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, profilleme, istatistiksel çalışmalar, reklam, tanıtım, pazarlama ve sair iletişim faaliyetleri ile sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve Teleconn faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla bilginiz dahilinde olan iş ortakları ve tüm Teleconn iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir.
Teleconn kullanıcılarının kişisel verileri, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.
Teleconn, kamu güvenliğinden sorumlu resmi makamlarla talepleri halinde gizli bilgileri paylaşma hakkını daima saklı tutar.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Teleconn’da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Teleconn, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Teleconn dahilinde başka sitelere link verilebilir, yönlendirme yapılabilir. Teleconn, link vasıtasıyla erişilen site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
Bu, Teleconn kontrolümüz altındaki bilgilerin kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya tadil edilmesini önleyici güvenlik önlemlerine sahiptir.

Kişisel Veriler

Kullanıcıların kişisel verileri, Teleconn haricinde yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcının talebi ile kişisel veriler Teleconn tarafından da güncellenebilecektir. Bu, Teleconn’dan toplanan bilgiler şirketin satılması, birleşmesi veya yeniden yapılandırılması gibi durumlardan kaynaklanan şirket yapısındaki değişikliklerde devredilebilir. Teleconn, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Teleconn’un değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır. Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen ve kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Teleconn, hiçbir surette kullanıcıların hiçbir bilgisini başka firmalarla paylaşamaz, satamaz. Kullanıcılar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca: a) kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
g) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
h) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Lütfen kişisel verilerinizin düzeltilmesi, bloke edilmesi veya silinmesine yönelik basvuruları veya verilerin korunmasına iliskin her türlü soruyu dogrudan Teleconn yönetimine bildiriniz.

Çerezler

Web uygulamamızda kullanıcının kullanım kolaylığını arttırmak adına çerezler (bir karakter dizisi içeren küçük bir dosya) kullanmaktayız. Kullandığımız çerezlerin çoğu oturumunuzu kapattıktan sonra bilgisayarınızın ana belleğinden silinmektedir. Geri kalan çerezler ise kullanıcıların tercihlerini kaydetmek, Uygulamaya tekrar giriş yapıldığında kullanıcıların rahatlıkla tanımlanabilmesi ve kullanıcı eğilimlerini yakından izlemek de dahil olmak üzere hizmetlerimizin toplam kalitesini artırmak için kullanılırlar. Anlaşma yaptığımız kampanya ortaklarımız bu çerezleri kullanarak kullanıcı bilgilerini toplama, dağıtma ve kullanmaya vakıf değildirler. Söz konusu çerezler tarafımızca her türlü kontrol ile geliştirilip uygulamaya konulmuştur. Bu kontrollere göre virüs ya da bilgisayarlara zarar verebilecek bilgiler ve veriler çerezler üzerinde bulunmamaktadır. Ancak bununla beraber kötü niyetli kullanıcıların sunmuş oldukları yazılım ve önlenemeyen datalar ya da kendi hatalarınızdan dolayı bilgisayarınızda var olan virüs ve/veya Truva atı gibi programlar dolayısıyla, sunduğumuz çerezler dolayısıyla herhangi bir şekilde sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Ancak, kullanıcılar dilerlerse çerez dosyasının gelmemesi veya çerez dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler. Her Kullanıcı, işbu web sitesini ziyaret ederek veya uygulamayı cihazına yükleyerek, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

Sorularınız ve talepleriniz için bize forinfo@teleconn.app e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.